Sağlık Sözlüğü – P

27 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Palmar eriteni: Ellerdeki avuç içi kı­zarıklığı.

Pap Smear: Rahim ağzı premalign ve­ya kanserli durumların varlığını değer­lendiren rutin tarama testi.

Paraservikal blok: Servikal dilatasyondaki ağrıyı hafifletmek için yapılan lokal anestezi.

Pediatr: Bebek ve çocuk bakımı konu­sunda uzmanlaşan doktor.

Pelvik muayene: Hamileliğin başlan­gıcında rahminizin boyutunu değerlen­dirmek ve hamileliğin sonuna doğru ra­him ağzının açıldığını ve inceldiğini saptamak için doktor tarafından pelvik bölgeye yapılan muayene.

Perinatolog: Yüksek riskli hamilelikle­rin bakımında uzmanlaşan doktor.

Perine: Rektum ve vajina arasındaki bölge.

Petit mal krizi: Kısa bir bilinçsizlik durumuna neden olan nöbet. Genellikle göz kırpılması veya titremesi ve ağzın bir kenara kayması şeklinde olur.

Piyelonefrit: Ciddi böbrek enfeksiyonu.

Plasenta: Göbek kordonu ile rahimde bebeğe bağlı olan organ. Embriyo ve ce­ninin büyümesi ve gelişimi için temel­dir. Ayrıca doğum sonrasına bakınız.

Plasenta previa: Plasentanın rahim ağ­zına çok yakın olması.

Plasentanın erken ayrılması: Plasen­tanın rahimden erken ayrılması.

Pnömonî: Akciğerlerin iltihaplanması, zatürree.

Polihidramniyos: Hidramniyosa bakı­nız.

Postmatüre bebek: Tahmini doğum ta­rihinden 2 hafta veya daha uzun süre sonra doğan bebek.

Preeklampsi: Hamileliğe özgü hastalık kan basıncının artması, ödem, şişlik ve reflekslerde değişim.

Prematüre doğum: Gebeliğin 37. haf­tasından önce doğum.

Prezentasyon: Bebeğin doğum kana­lından önce hangi kısmının geldiğini belirtir.

Propiltiürasil: Tiroit hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç.

Proteinüri: İdrarda protein olması.

Pruritis gravidarum: Hamilelik sıra­sında kaşıntı.

Pubik simfiz: Pelvik kemiğinde bulu­nan kemik uzantısı. Hamilelik sırasında genellikle doktorun büyüyen rahmi ölç­tüğü sınır.

Pudendal blok: Doğum süreci sırasın­da lokal anestezi.

Pulmoner emboli: Vücudun başka bir bölümünden akciğerlere gelen kan pıh­tısı. Akciğerdeki geçitleri kapatabilir ve oksijen değişimini azaltabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.