Kanser ve Gebelik

25 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Hamilelik kadınların çoğu için bekle­yiş ve heyecan ile dolu mutlu geçen bir dönemdir. Bununla birlikte bazen ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Hamilelikte kanser nadiren görülen ciddi bir komplikasyondur.

Bu konu sizi korkutmak için değil bil­gi vermek amacıyla eklendi. Tartışmak için hoş bir konu değil, özellikle de böy­le bir zamanda. Ancak, her kadın bu bil­gileri edinmelidir.

• Ciddi bir problem hakkındaki bilinci­nizi artırmak.
• Bu konuyu konuşmak istiyorsanız doktorunuzla görüşürken sorular oluş­turmanız için bir kaynak oluşturur.

Hamilelikten önce Kanser

Şu anda hamıleyseniz ve daha önce kanser geçirdiyseniz hamile olduğunuzu öğrenir öğ­renmez doktorunuza söyleyin. Doktoru­nuzun hamileliğiniz sırasında kişisel ba­kımınız için kararlar alması gerekebilir.

Hamilelikte Kanser

Kanserin her­hangi bir zamanda ortaya çıkması stres­lidir. Hamileyken ortaya çıktığında daha da streslidir. Doktorunuz kanseri nasıl tedavi edeceğini düşünmelidir, ama aynı zamanda gelişmekte olan bebeği de dü­şünmelidir.

Bu konuların ele alınma şekli kanserin ne zaman ortaya çıktığına bağlıdır. Bir kadının endişeleri aşağıdakileri kapsaya­bilir.

• Kanserin tedavi edilebilmesi için ha­mileliğin sona erdirilmesi mi gerekir?
• Kullanılan tedavi yöntemi ve ilaçlar bebeğe zarar verir mi?
• Kanserli hücreler bebeği etkiler mi ya da bebeğe geçer mi?
• Terapi doğumdan sonraya ya da hami­lelik sonlandırılana kadar ertelenebi­lir mi?

Neyse ki, kadınlardaki birçok kanser türü doğurganlık yaşından sonra ortaya çıkar, bu da hamileyken kanser olma olasılığını azaltır. Hamilelik sırasında kanser nadiren oluşur ve kişisel bazda tedavi edilmelidir.

Hamilelikte görülen bazı kanser türle­ri; meme tümörleri, lösemi ve lenfom, melanora, jinekolojik kanser türleri (ka­dın organlarının kanseri, örneğin rahim ağzı, rahim ve yumurtalıklar) ve kemik tümörleridir.
Çok büyük değişimler hamileyken vü­cudunuzu etkiler. Araştırmacılar bu de­ğişimlerin, hamilelikte olası kanser keş­fini etkileyebileceğini öne sürerler.

• Bazıları hamileyken artan hormon sevi­yelerinden etkilenen kanserlerin, hami­lelikte daha sık görülebileceğine inanır.
• Lenf sistemindeki değişimlerle birlik­te artan kan akışının kanserin vücu­dun diğer bölgelerine yayılmasında payı olabilir.
• Hamileliğin getirdiği anatomik ve psi­kolojik değişimler (karnın büyümesi ve göğüslerdeki değişimler) kanser başlangıcını belirlemeyi veya teşhis etmeyi zorlaştırabilir.

Hamileyken kanser konusundaki bu üç inanışın biraz geçerli olduğu görülür, ama oldukça geniş bir kapsamda kanse­re ve etkilenen organa göre değişir.

Meme Kanseri

Meme kanseri 35 ya­şından küçük kadınlarda az görülür. Neyse ki, hamilelikte çok rastlanan bir komplikasyon değildir.

Hamileyken, göğüslerdeki değişimler nedeniyle örneğin, göğüslerde hassasi­yet, büyüme ve hatta şişlik gibi değişim­ler yüzünden göğüs kanserini saptamak çok zor olabilir. Göğüs kanseri olan ka­dınların yaklaşık % 2’sinin teşhis döne­minde hamile olduğu görülmüştür. Bir­çok kanıt, hamileliğin göğüs kanserinin büyüme veya yayılma oranını artırmadığını belirtir.

Hamilelikteki göğüs kanserinin teda­visi değişir ve kişiye göre olmalıdır.

Ameliyat, kemoterapi veya radyasyon gerektirebilir; bu tedavi yöntemleri bir­likte de uygulanabilir.
Bilmeniz gereken bir göğüs türü, ilti­haplı göğüs kanseridir (IBC). Çok nadir olmasına rağmen, hamilelik sırasında ve sonra oluşabilir ve göğüs iltihaplanması olan mastisis ile karıştırılabilir. İltihaplı göğüs kanserinin semptomları; göğüste şişme veya ağrı, kırmızılık, göğüs ucun­da akıntı veya boyunda ve kolun altında şiş lenf yumrularıdır. Her zaman bir tane olmasa da bir kütle hissedebilirsiniz.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşar­sanız panik olmayın! Hemen hemen her zaman emzirmeyle bağlantılı bir göğüs enfeksiyonu olur. Ancak, endişe duyu­yorsanız doktorunuzu arayın. Hastalığı teşhis etmek için biyopsi yapılır.

Rahim ağzı Kanseri ve Pelvik Kan­serleri

Serviks kanserinin her 10.000 hamilelikte bir kez ortaya çıktığına ina­nılır. Ancak, serviks kanseri olan kadın­ların yaklaşık % l’i teşhis konulduğun­da hamiledir. Serviks kanseri, özellikle erken aşamada bulunduğunda tedavi edilebilir.

Vajinanın ağzını çevreleyen doku vulvada, hamilelikle kanserli hücrelerin ol­duğu rapor edilmiştir. Nadir bir komplikasyondur; yalnız birkaç vaka görül­müştür.

Hamilelikte Diğer Kanser Türleri

Hodgkin hastalığı (bir kanser türü) ço­ğunlukla genç insanları etkiler. Artık uzun süren radyasyon ve kemoterapi yöntemleriyle kontrol edilmektedir. Hastalık, 6.000 hamilelikte 1 görülür. Hamilelik, Hodgkin hastalığının gelişi­minde negatif bir rol oynamaz.

Lösemi olan hamilelerin prematüre doğum yapma şansının arttığı görülmüş­tür. Ayrıca hamilelikten sonra kanamada bir artış yaşayabilirler. Lösemi, genellik­le kemoterapi ya da radyasyon terapisi ile tedavi edilir.

Melanom, hamilelikte ortaya çıkabi­lir. Melanom, melanin (pigment) üreten deri hücrelerinden kaynaklanan bir kan­serdir. Kötü huylu bir melanom vücuda yayılabilir. Hamilelik semptomların ve­ya problemlerin kötüleşmesine neden olabilir. Bir melanom plasentaya ve be­beğe yayılabilir.

Kemik tümörleri, hamilelikte ender görülür. Ancak, iyi huylu kemik tümör­leri (kanserli olmayan) hamileliği ve do­ğumu etkileyebilir. Bu tümörler, endokondromalar ve iyi huylu exostosis’ lerdir, pelviste olabilirler; tümörler doğum sancıları ile karışabilir. Sezaryen doğum yapma olasılığı bu tümörlerle yükselir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İkinci Kez Anne Olmak İstiyorum Ama…