Kan Şekerinin Yüksek Olmasının Gebeliğe Etkileri Nelerdir?

9 October 2010 tarihinde tarafından eklendi.

Kan Şekerinin Yüksek Olması Gebelikte Ne Gibi Sorunlar Yaratır

Kan şekeri seviyeleriniz yüksek ise, hamilelikte bazı sorunlarla karşılaşma riski­niz de artar. Bu sorunlar, bebeğinizin doğumunun sezaryen ile gerçekleşmesi olasılığını da gündeme getirebilir. Bu nedenle tüm hamilelik süresince, kan şe­keri seviyelerinizi sıkı bir takiple değerlendirmelisiniz. Hamilelik öncesinde ve sırasında glukoz seviyelerinizin iyi takip edilmesi, oluşabilecek riskli durumları önleyebilir. Başlıca riskli durumlar şöyle özetlenebilir:

Doğumsal anormallikler: Kan şekerinin embriyonun oluştuğu dönemde tehlike­li düzeylerde yükselmesi ve düşmesi ve metabolizmanın bozulması sonucunda açığa çıkan toksik maddeler nedeniyle fetusta bazı anormalliler oluşabilir. Bun­lar arasında merkezi sinir sistemi, kalp, böbrek anormallikleri gibi yapısal ku­surlar sayılabilir. Ancak anneler korkmayın; bu durumlar hamile kaldığında kontrolsüz şeker hastalığı bulunanlarda oluşur. Bu anormalliklerin hiçbiri gebe­likte ortaya çıkan şeker hastalığında gözlenmez. Anne adayları dikkat! Hamile kalmadan evvel Hb Al seviyeniz muhakkak normal sınırlarda olmalıdır.

İri bebek: Buna makrozomi de deriz. Kan şekeriniz gebeliğiniz boyunca yüksek seviyelerde seyrederse bebeğinize ulaşan kan şekeri de yüksek olur. Bebek çok büyük olursa, özellikle 4500 gram üzerindeki bebeklerde, normal doğum güçle­şir. Bebeğiniz doğum esnasında baş çıktıktan sonra omuz takılması sonucunda sinir sıkışması nedeniyle yaralanabilir. Bunlar olmasa bile, bu bebeklerde, doğar doğmaz kan şekeri düşmesi yani hipoglisemi, yeni doğan sarılığı, kanda düşük kalsiyum, magnezyum seviyeleri gibi sorunlar daha sık görülür.

Preeklampsi: Gebelikte yüksek tansiyon ve idrarda protein kaybı ile seyreder. Bu hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını tehdit edebilen ciddi bir durumdur. Na­diren preeklampsi, eklampsi dediğimiz nöbete ve organ hasarına yol açabilir.

Hidroamnios: Gebelik kesesinde fazla miktarda amniyon sıvısı bulunması anla­mına gelir. Erken doğuma neden olabilir.
İdrar yolu enfeksiyonu: Gebelikte zaten sıklaşabilen bu durum özellikle gebelik diyabetiniz varsa daha sık ortaya çıkar. Bazen herhangi bir şikayet vermeyebilir. Enfeksiyon tedavi edilmediğinde mesane ve böbreklere sıçrayabilir.

Respiratuvar distres sendromu: Doğumdan sonra solunum güçlüğü ile seyredebi-len bu durum özellikle diyabeti olan gebelerin bebeklerinde daha sık görülür.

Ölü doğum: Gebelik öncesinde ya da esnasında diyabeti olup da kontrol edilme­yen gebelerde, anne karnında ölen bebeklere daha sık rastlanır. Bu durum özel­likle gebelik öncesinde şeker hastalığı bulunan hastalarda ortaya çıkar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İkinci Kez Anne Olmak İstiyorum Ama…