Gebeliğin 36. Haftasında Bebeğinizin Doktorunu Seçmek

26 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Hamileliğinizin bu noktasında, bebe­ğiniz için bir doktor seçmenin zamanı geldi. Birpediatr seçebilirsiniz, çocukla­rı tedavi etme konusunda uzmanlaşan doktor. Bir aile hekimi de seçebilirsiniz. Eğer hamileyken gittiğiniz doktor bir ai­le hekimiyse ve onun bebeğinizle de il­gilenmesini istiyorsanız büyük olasılıkla bu konuda hiç düşünmenize gerek yok.

Bebeğin bakımıyla ilgilenecek doktor­la doğumdan önce tanışmak iyidir. Birçok pediatr bunu olumlu karşılar. Bu, si­zin ve eşiniz için önemli olan konuları yeni doktorunuzla konuşmak için iyi bir fırsat verir.

İlk randevu önemlidir, o yüzden eşi­nizden sizinle birlikte gelmesini isteyin. Randevunuz, her ikiniz için de bebeğini­zin bakımı hakkındaki endişe ve sorula­rınızı tartışmak ve yararlı öneriler almak için ideal bir zamandır. Ayrıca doktorun felsefesini tartışabilir, çalışma saatlerini ve telefonla danışma kapsamını öğrene­bilir ve bu doktordan neleri bekleyebile­ceğinizi netleştirebilirsiniz.

Bebeğiniz doğduğunda pediatra hasta­neye gelebilmesi ve bebeği kontrol etme­si için haber verilir. Doğumdan önce bir pediatr seçmek bebeğinizin hastaneye sonraki ziyaretlerde ve doktorun ofisinde bebeğin aynı doktoru görmesini sağlar.

Bir Pediatra Sorulması Gereken So­rular

Aşağıdaki sorular pediatrınızla yararlı bir diyalog oluşturmanıza yardım edebilir. Büyük olasılıkla başka soruları­nız da vardır.

• Nitelikleriniz ve eğitiminiz nedir?
• Kurul sertifikanız var mı? Yoksa ya­kında alacak mısınız?
• Hangi hastanelerle birlikte çalışıyor­sunuz?
• Doğum yapacağım hastanede ayrıca­lıklarınız var mı?
• Yenidoğan muayenesi yapacak mısınız?
• Eğer bir oğlum olursa (yaptırmak ister­sek) sünnet yapabilir misiniz?
• Düzenli ofis randevuları ve acil du­rumlar için durumunuz nedir?
• Tipik bir ofis randevusu ne kadar sürer?
• Ofis saatleriniz bizim iş programları­mıza uygun mu?
• Çok hasta bir çocuğu aynı gün içinde muayene edebilir mi?
• Acil bir durumda ya da ofis saatleri dı­şında size nasıl ulaşabiliriz?
• Siz orada yoksanız kim yanıt verir?
• Telefonları aynı gün yanıtlar mısınız?
• Her ikisi de ev dışında çalışan anne ba­balara ne gibi tavsiyeleriniz var?
• Koruyucu, geliştirici ve davranışsal konularla ilgilenir misiniz?
• Sağlıklı bebek ve hasta bebek bakı­mıyla ilgili yazılı direktifler verir mîsiniz?
• Emzirmek isteyen kadınların çabaları­nı destekler misiniz?
• Ücretleriniz ne kadar?
• Bizi gönderebileceğiniz, evimize en yakın acil bölüm veya acil bakım mer­kezi neresidir?

Randevunuzu Değerlendirme

Bazı konular ancak randevudan sonraki hislerinizi analiz ederek çözülebilir. Aşağı­da pediatra gittikten sonra siz ve eşini­zin tartışmak isteyebileceği konular vardır.

• Doktorun düşünceleri ve tavırları bize uygun mu, örneğin antibiyotik ve di­ğer ilaçları kullanması, çocuk yetiştir­me uygulamaları ve ilgili dini inanış­ları gibi?
• Doktor bizi dinledi mi?
• Gerçekten endişelerimizle ilgilendi mi?
• Yanmda rahat hissedebileceğimiz bir kişi mi?
• Ofisi rahat, temiz ve aydınlık mı?
• Ofis çalışanları samimi, dürüst ve ko­lay iletişim kurulacak insanlar mı?

Doğmadan önce bebeğinizin bakımı için birilerini seçerek, bu önemli görevi kimin alacağına karar verirken rol alabi- lirsiniz. Eğer seçmezseniz, bebeğinizin doğumunu yaptıran doktor veya hastane personeli birini seçecektir. Birilerini ön­ceden seçmek için bir diğer neden bebe­ğinizin komplikasyonları olursa en azın­dan onu tedavi edecek kişiyle tanışmış olursunuz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Doğum Sonrası 3. Ayda Anneye Tavsiyeler