Gebeliğin 36. Haftası – Ceninin Yaşı 34 Haftalık

29 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Bebeğinizin Büyüklüğü Ne Kadar?

Bu hafta ile bebeğiniz yaklaşık 2.75 kg. Baş bölgesinden kalçalara kadar olan uzun­luğu 34 cm ve toplam uzunluğu 46 cm.

Sizin Büyüklüğünü Ne Kadar? Siz Ne Kadar Değiştiniz?

Pubik simfizden ölçüldüğünde, rah­min tepe noktasına kadar olan ölçü 36 cm. eğer göbek deliğinden ölçerseniz rahmin tepe noktasına kadar 14 cm’den daha fazla.

Karnınızda hiç yer kalmamış gibi his­sedebilirsiniz! Rahminiz son birkaç haf­tada bebek içinde büyüdükçe daha fazla büyüdü. Artık rahminiz büyük bir olası­lıkla kaburga kemiğinizin hemen altında.

Bebeğinizin Büyümesi ve Gelişimi

– Bebeğinizin Akciğerlerinin ve Solunum Sisteminin Olgunlaşması

Bebeğinizin gelişiminin önemli bir bö­lümü akciğerlerin ve solunum sisteminin olgunlaşmasıdır. Prematüre bir bebekte en çok görülen problem, yenidoğanda solunum zorluğu sendromudur. Bu prob­lem ayrıca hiyalin zarı hastalığı olarak isimlendirilir. Bu durumda, akciğerler ta­mamen olgun değildir ve bebek yardım­sız kendi kendine nefes alamaz. Oksijen gereklidir. Bebeğin nefes alması için bîr makine örneğin bir vantilatör gerekebilir.

1970’lerin başında, bilim adamları fetal akciğer olgunluğunu değerlendirmek için iki yöntem geliştirdiler. Her ikisinde de bir amniyosentez testi yapılabilir. Bi­rinci yöntem L/S oranı, doktorların, be­beğin doğumdan sonra kendi başına ne­fes alıp alamayacağını önceden belirle­melerini sağlar.

L/S oranı testi genellikle en azından 34. haftaya kadar bir bebeğin akciğerle­rinin olgunlaştığını göstermeyebilir. Bu dönemde, amniyotik sıvıdaki iki faktör arasındaki ilişki değişir. Sfingomiyelin aynı kalırken lesitin düzeyleri yükselir. Bu iki faktörün düzeyleri arasındaki oran bebeğin akciğerlerinin olgunlaşıp olgunlaşmadığını gösterir.

Fosfatidil gliserol (PG) testi doktorla­rın bebeklerin akciğerlerinin olgunluğu­nu değerlendirmeleri için bir başka yön­temdir. Amniyotik sıvıda fosfadil gliserol varsa (pozitif sonuç) bebek doğumda bü­yük olasılıkla solunum zorluğu çekmez.

Akciğerlerdekİ spesifik hücreler do­ğumdan hemen sonra solunum için zo­runlu olan kimyasalları üretirler. Yenidoğan bir bebeğin nefes almasının önemli bir bölümü surfakta tarafından belirlenir. Prematüre doğan bir bebeğin akciğerle­rinde surfakta bulunmayabilir. Surfakta solunum zorluğu sendromunu önlemek için yenidoğan bir bebeğin akciğerlerine doğrudan verilebilir. Kimyasal madde bebek tarafından hemen kullanılması için mevcuttur. Surfakta tedavisi alan birçok prematüre bebeğin solunum ci­hazlarına bağlanmaları gerekmez, kendi başlarına nefes alabilirler!

– Bebeğiniz Nasıl Duruyor?

Hamileliğin hangi noktasında dokto­runuz bebeğinizin doğum için pozisyon aldığını söyleyebilir, örneğin bebeğin başı aşağıda mı yoksa bebek ters mi? Bebek ne zamana kadar şu andaki pozis­yonunda kalacak?

Genellikle hamileliğin 32. ve 34. haf­taları arasında bebeğin başının karnını­zın altında olduğunu hissedebilirsiniz, bazı kadınlar bebeğin farklı bölümlerini bundan daha erken hissedebilirler. Ama bebeğin başı, henüz dokunulduğunda baş olduğunu belirleyebilecek kadar sert olmayabilir.

Fetal kafatasında kalsiyum depolan­dıkça baş yavaş yavaş sertleşir. Bebeği­nizin başı farklı bir his verir. Doktorunu­zun ters bir bebekle hissettiğinden farklıdır. Ters pozisyon yumuşak, yuvarlak bir his verir.

32. ila 34. haftalardan başlayarak dok­torunuz bebeğin içinde nasıl durduğunu belirlemek için karnınıza dokunur. Bu pozisyon hamilelik sırasında birçok kez değişmiş olabilir, 34. ila 36. haftalarda bebek genellikle artık sabit kalacağı pozisyonu alır. 37. haftada ters duruyorsa bebeğin hâlâ ba­şını aşağı çevirme ihtimali vardır. Ama hamileliğin sonuna yaklaştıkça bu ihti­mal azalır.

Sizde Oluşan Değişimler

Doğum yapma tarihinize sadece 4-5 hafta kaldı. Doğacak bebeğiniz için he­yecanlanmak kolaydır. Ancak doktoru­nuzdan bu dönemde doğum sürecini başlatmasını istemeyiniz.

11.25 ila 13.5 kg almış olabilirsiniz ve hâlâ bir ayınız var. Bu dönemden sonra kilonuzun her haftalık muayenede aynı sonucu vermesi az rastlanan bir durum değildir.

Artık amniyotik sıvı en fazla miktarda bebeği çevreler. Gelecek haftalarda, be­bek büyümeye devam eder. Ancak amni­yotik sıvının birazı vücudunuz tarafın­dan tekrar absorbe edilebilir, bu da bebe­ğin etrafındaki sıvı miktarını azaltır ve bebeğin hareket ettiği alanı daraltır. Fetal hareketleri hissederken bir farklılık duyabilirsiniz. Bazı kadınlara göre, be­bek eskisi kadar hareket etmiyormuş gi­bi gelir.

Beslenme Düzeniniz

Hamileliğinizin sonuna yaklaşıyorsu­nuz. Gıda planınızla ilgili olarak hamile­liğinizde daha önce olduğundan daha çok zorluk çekebilirsiniz. Yediğiniz yi­yeceklerden sıkılmış olabilirsiniz. Bebe­ğiniz gittikçe büyüyor ve sizin yemek için çok fazla yeriniz kalmamış gibi gö­züküyor. Mide yanması ve hazımsızlık problemleri olabilir.

İyi beslenmekten vazgeçmeyin! Ne yediğinize dikkat etmeye devam etme­lisiniz. Bebeğinize doğumundan önce ihtiyacı olan en iyi besinleri vermeye devam etmek için tedbirli olun.

Her gün bir porsiyon koyu yeşil yap­raklı bir sebze, bir porsiyon C vitami­ni açısından zengin yiyecek veya içe­cek ve bir porsiyon A vitamini açısın­dan zengin bir yiyecek (sarı renkli bir­çok gıda örneğin hint yer elması, ha­vuç ve kavun A vitamini açısından zengindir). Su alımınıza devam etme­yi unutmayın.

Babaya Tavsiye

Kendiniz için de valiz hazırlayın! Bazı gerekli eşyalar; dergiler, tele­fon numaraları, kıyafet ve uyurken giyeceğiniz bir şey, bir kamera, film, yeni pil, atıştıracak bir şeyler, bir telefon kartı ve bir sürü bozuk para, sigorta bilgileri, rahat bir yastık ve fazladan nakit paradır.

36. Hafta İçin Tavsiye

Artık bebeğiniz için bîr pediatr bul­ma zamanı. Öneriler için araştırın; doğum doktorunuz size birini önere­bilir. Ailenize, arkadaşlarınıza veya doğum eğitimi sınıflarında beğendikleri doktorun ismini sorun.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Gebelikte Elektroliz Yöntemiyle Epilasyon