Gebeliğin 34. Haftası – Ceninin Yaşı 32 Haftalık

26 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Bebeğinizin Büyüklüğü Ne Kadar?

Bebeğiniz bu hafta 2.28 kg. baş bölge­sinden kalçalara kadar olan uzunluğu yaklaşık 32 cm. toplam uzunluğu 44 cm.

Sizin Büyüklüğünüz Ne Kadar? Siz Ne Kadar Değiştiniz?

Göbek deliğinizden rahmin tepe nok­tasına kadar ölçüldüğünde yaklaşık 14 cm çıkar. Pubik simfizden hemen hemen 34 cm’dir.

Ölçülerinizin sizinle hamilelikte aynı dönemlerde olan arkadaşlarınızla uyup uymaması önemli değildir. Önemli olan uygun bir şekilde kilo almanız ve rahmi­nizin uygun olarak büyümesi ve genişle­mesidir. Bunlar, rahminizin içindeki be­beğinizin normal büyüdüğünü gösteren işaretlerdir.

Bebeğinizin Büyümesi ve Gelişimi

– Bebeğinizin Doğumdan Önce Test Edilmesi

Ceninin sağlıklı olup olmadığını belir­lemek için ideal bir test yapılabilir. Önemli fetal sakatlıklarını ya da olası problemleri belirtebilecek olan fetal ger­ginliğin saptanmasını sağlayabilir.

Ultrason, doktorların rahmin içindeki bebeği gözlemlemelerini ve beynini, kal­bini ve diğer organlarını değerlendirme­lerini sağlayarak bu amaçlardan bazıları­na ulaşılmasını sağlar. Ultrason muaye­nesi sayesinde, fetal sağlık durumunu ve­ya problemleri gösterebilecek kontraksiyon stres testi yapılabilir.

– Bebeğiniz Doğum Kanalına Girecek mi?

Doğum süreci başlamadan birkaç gün önce ya da doğum sürecinin başlangıcın­da karnınızda bir değişim fark edebilirsi­niz. Doktorunuz tarafından muayene edildiğinde göbek deliğinizden ya da pu­bik simfizden rahmin tepe noktasına kadar olan ölçü biraz azalmış olabilir. Bu olay, bebeğinizin başı doğum kanalına girdiğinde oluşur ve genellikle angaj­man olarak isimlendirilir.

Eğer angajman ya da ceninin inişini fark etmezseniz endişelenmeyin. Bu her kadında veya her hamilelikte oluşmaz. Ayrıca, bebeğinizin doğum sürecinden hemen önce ya da doğum süreci sırasın­da doğum kanalına inmesi de yaygındır.

Angajman ile birlikte avantajlar ve problemler görebilirsiniz. Bir avantajı, karnınızn üst bölümünde yer açılması­dır. Bu size akciğerlerinizin genişlemesi ve nefes alabilmek için daha çok yer ve­rir. Ancak, bebeğinizin doğum kanalına inmesiyle pelvisinizde, idrar torbanızda ve rektumunuzda daha fazla baskı olabi­lir ve sizi rahatsız edebilir.

Bazı örneklerde, doktorunuz sizi mu­ayene edebilir ve bebeğinizin “pelviste ol­madığını” veya “yüksekte olduğunu” söy­ler. Bununla, bebeğinizin henüz doğum kanalına inmediğini ifade etmektedir.
Bununla birlikte bu durum çabucak değişebilir.

Doktorunuz bebeğinizin “yüzen” ya da “balote eder” bir durumda olduğunu söylüyorsa, doğum kanalında bebeğin hissedilen kısmının yüksekte olduğunu ifade eder. Ama bebek bu aşamada do­ğum kanalına girmemiştir. Hatta muaye­ne olurken, doktorunuzun parmakların­dan kaçabilir.

– Rahatsız Edici Duygular

Hamileliğin bu noktasında bazı kadınlar bebeğin “aşağı düşme” hissinden rahat­sızlık duyabilirler. Bu his, bebek doğum kanalının alt kısmına doğru ilerlediği için baskı yapmasıyla ilgilidir. Bazı kadınlar bu hissi baskıda artış olarak tanımlar.

Bu konu hakkında endişeleniyor ya da üzülüyorsanız doktorunuza danışın. Bebeğin başının ne kadar aşağıda olduğunu görmek için pelvik muayene yapılması gerekebilir.

Baskının artması ile ilgili bir diğer duygu bu hafta oluşur. Bazı hamileler bunu “toplu iğne ucu batması” şeklinde anlatır. Bu his, pelvik bölgede bebeğin yaptığı baskıdan dolayı titreme, baskı veya uyuşukluk hissidir. Sık görülen bir belirtidir ve sizi endişelendirmemelidir.

Bu hisler doğum olmadıkça hafifleme­yebilir. Pelvisinizdeki, pelvik bölgede bulunan sinirlerdeki, damarlardaki ve atardamarlardaki baskıyı azaltmak için yan yatabilirsiniz. Problem ciddi boyuttaysa doktorunuzla bu konuyu konuşun.

– Braxton-Hicks Sancıları ve Yalancı Doğum Sancıları

Doktorunuza doğum süreci sancıları­nın işaretlerinin neler olduğunu sorun; genellikle düzenli sancılardır. Sürekli ar­tar ve şiddetlenirler. Gerçek doğum san­cılarında düzenli bir ritim fark edersiniz. Hangi sıklıkta oluştuklarını ve ne kadar sürdüklerini bilmek için bunları sayma­nız gerekir. Hastaneye gitmeniz sancıla­rınıza bağlıdır. .

Braxton-Hicks sancıları ağrısızdır, eli­nizle karnınıza dokunduğunuzda hissede­bileceğiniz ritmik olmayan sancılardır.

Bu sancılar genellikle hamileliğin ilk zamanlannda başlar ve düzensiz aralık­larla hissedilir. Rahme hafifçe dokunul­duğunda sayıları ve şiddeti artabilir.

Yalancı doğum sancıları çoğunlukla ger­çek doğum sancılarından önce ortaya çı­kar. Yalancı doğum sancıları ağrılı olabilir ve size gerçek doğum sancıları gibi gelebi­lir.
Çoğu durumda, yalancı doğum sancı­ları düzensizdir. Genellikle kısa sürerler (45 saniyeden daha az). Sancılar vücu­dun birçok yerine rahatsızlık verebilir,

Örneğin kasıklar, karnın alt bölgesi ya da sırt. Gerçek doğum sancılarında, rahim içi sancılar rahmin tepe noktasından baş­layan ve pelvisin alt kısmına doğru tüm rahime yayılan bir ağrı oluşturur.

Yalancı doğum sancıları genellikle ha­mileliğin sonlarında görülür. Daha önce hamile olmuş veya daha çok bebek do­ğurmuş kadınlarda daha sık görülmekte­dir. Çoğunlukla başlar başlamaz biter. Bebeğinize bir zararı yoktur.

Hamileliğinizin sonu doğum süreci ile başlar. Bazı kadınlar, davranışlarının do­ğum sürecini başlatmasından endişele­nirler (ya da bunu umarlar!). Doğum sü­recini başlatmak için engebeli bir yolda araba sürmek ya da uzun bir yürüyüş yapmak gibi eski kocakarı hikâyeleri doğru değildir.

Cinsel ilişkinin ve göğüs uçlarının uyarılmasının bazı vakalarda doğum sürecini başlattığını biliyoruz, ama bu her kadın için geçerli değildir. Gün­lük aktivitelere devam etmek (dokto­runuz yatak istirahatı önermediği süre­ce) bebeğiniz doğmaya hazır olma­dan önce doğum sürecini başlatmaz.

– “Kanlı işaret” Nedir?

Bir vajinal muayenenin ardından ya da erken doğum sancılarının başlamasıyla bir miktar kanamanız olabilir. Bu, kanlı işaret olarak adlandırılır; rahim ağzı es­nedikçe ve genişledikçe oluşur. Çok faz­la kan gelmemesi gerekir. Endişelenme­nize neden olursa ya da çok miktarda kan geliyorsa hemen doktorunuzu arayın.

Kanlı işaret ile birlikte, doğum süreci­nin başlangıcında mukus tıkacı atıyor olabilirsiniz. Bu su keselerinizin patlamasından farklıdır (yırtılan zarlar). Bu mukus tıkacı atmak bebeğinizin yakında doğuracağınız veya hatta birkaç saat içinde doğum sürecine gireceğiniz anla­mına gelmez. Siz ve bebeğiniz için bir tehlike oluşturmaz.

– Sancıları Saymak

Kadınların çoğuna, doğum öncesi kurslarda ya da doktorları tarafından do­ğum süreci sırasında sancıları nasıl saya­cakları öğretilir. Bir sancının ne kadar sürdüğünü hesaplamak için sancı başla­dığında saymaya başlayın ve sona erdiği zaman saymayı durdurun.

Sancıların hangi sıklıkta olduğunu bil­mek de önem taşır. Bu konuda çok karı­şıklık vardır. İki yöntemden birini seçe­bilirsiniz. Doktorunuza hangi yöntemi tercih ettiğini sorunuz.

• Bir sancının başlamasından diğerinin başlamasına kadar geçen süreye dik­kat edin. Bu en yaygın olarak kullanı­lan ve en güvenilir yöntemdir.

• Bir sancının bitişi ile bir diğerinin baş­laması arasındaki süreye dikkat edin.

Doktorunuzu ya da hastaneyi arama­dan önce sancıları saymak siz ve eşiniz için yararlıdır. Doktorunuz büyük olası­lıkla sancıların ne sıklıkta oluştuğunu ve her sancının ne kadar sürdüğünü bilmek isteyecektir. Bu bilgi ile, doktorunuz hastaneye ne zaman gitmeniz gerektiği­ne karar verebilir.

Babaya Tavsiye

Bebeğin doğumu için en sonunda hastaneye gittiğinizde zaman kay­betmemek ve uğraşmamak için ön­ceden kayıt yaptırın. Eşinize dokto­run ofisinden araştırma yapmasını isteyin veya doğum öncesi kurslarda önceden kayıt yaptırma ile ilgili bil­gi edinin. Doktorunuz ya da doğum öncesi eğitmeniniz bilmiyorsa hasta­neyi arayıp sorun.

34. Hafta İçin Tavsiye

Hassas ya da göze hoş görünmeyen (kıyafetlerinizden belli olan) bir gö­bek deliğini kapatmak için kâğıttan bir şerit, bir bant ya da bandaj kulla­nılabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.