Doğum Sonrası Gerginlik Sendromu

26 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Bebeğiniz doğduktan sonra kendinizi çok duygusal hissedebilirsiniz. Buna do­ğum sonrası gerginlik sendromu denir. (PPDS) Kadınların çoğu doğum sonrası gerginlik sendromunu bir derece yaşar­lar. Birçok uzman doğum sonrası gergin­liğin bir dereceye kadar normal olduğu­nu düşünür.

Kadınların % 80’i “bebek depresyo­nu” yaşar. Genellikle bebek doğduktan sonra 2 gün ve 2 hafta arasında ortaya çıkar. Bebek depresyonları geçicidir ve çoğu zaman başladıkları kadar çabuk biterler.

Ancak, doğum sonrası depresyonun semptomları doğumdan sonra birkaç ay geçene kadar belirmeyebilir. Kadın tek­rar âdet görmeye başlayınca ve hor­monsal değişimler yaşarken ortaya çı­kabilir.

Doğum sonrası gerginlik sendromu kendi kendine çözümlenebilir ama bir yıl kadar uzun sürebilir. Daha ciddi problemlerde tedavi semptomları bir haftada hafifletebilir ve gelişme 6 ila 8 ay içinde belirgin olmalıdır. Çoğunlukla, tam iyileşme için ilaç tedavisi gerekir.

– Depresyonun Farklı Dereceleri. Do­ğum sonrası gerginliğin en hafif şekli bebek depresyonudur. Bu durum sadece birkaç hafta sürer ve semptomlar kötüye gitmez.

Doğum sonrası gerginliğin daha ciddi bir versiyonu doğum sonrası depres­yondur (PPD). Yeni annelerin yaklaşık % 10’unu etkiler. Bebek depresyonu ile doğum sonrası depresyon arasındaki fark semptomların sıklığı, yoğunluğu ve süresi ile ilgilidir. PDD doğumdan sonra 2 hafta ila 1 yılda ortaya çıkar. Bir annede sinir, karmaşa, panik ve umutsuzluk duyguları olabilir. Yeme ve uyuma düzenlerinde değişimler yaşaya­bilir. Bebeğini incitmekten ya da delir­meye başladığını hissetmekten korkar. Anksiyete PPD’nin majör semptomla­rından biridir.

Doğum sonrası gerginliğin en ciddi şekli doğum sonrası psikozdur. Kadın halüsinasyonlar görebilir, intiharı düşü­nebilir ve bebeğe zarar vermek isteyebi­lir. Doğum sonrası psikoz gelişen kadın­ların çoğu, doğumla İlgili olmayan iki kutuplu ruhsal bozukluk işaretleri göste­rirler. Endişeleniyorsanız bu konuyu doktorunuzla tartışın.

Doğumdan sonra, doğum sonrası ger­ginliğin bir türünü yaşadığınızı düşünü­yorsanız doktorunuzla iletişim kurun. Her doğum sonrası reaksiyon, hafif ya da şiddetli olsun, genellikle geçici ve te­davi edilebilir.
Ayrıca, anneliğin 2. haftasında do­ğumdan hemen sonraki kadar bitkinseniz doğum sonrası depresyon gelişmesi riski altındasınız demektir.

Kendinizi son derece yorgun hisset­mek normaldir, özellikle doğum süreci ve doğumun zorluğundan ve yeni bir an­ne olmanın getirdiği talepleri karşılama­ya çalıştıktan sonra. Ancak, Eğer yor­gunluğunuz 2 hafta içinde iyiye gitmez­se doktorunuzla görüşün.

– Doğum Sonrası Gerginlik Sendromunun Nedenleri. Yeni bir anne birçok dü­zenleme yapmalı ve kendisinden bekle­nen pek çok talebi karşılamalıdır. Bu du­rumlardan biri ya da ikisi birden gerginli­ğe neden olabilir. Doğum sonrası gergin­liğe neyin sebep olduğundan emin deği­liz; her kadın bu durumu yaşamaz. Bir ka­dının hormonsal değişimlere karşı kişisel duyarlılığının nedenlerin bir bölümünü oluşturabileceğini düşünüyoruz; doğum­dan sonra östrojen ve progesteron hor­monlarındaki azalma doğum sonrası ger­ginlik sendromuna katkıda bulunabilir.

Olası diğer etmenler; ailedeki depres­yon geçmişi, doğumdan sonra aile deste­ğinin olmayışı, yalnızlık ve kronik yor­gunluktur. Ayrıca doğum sonrası gergin­lik sendromuna karşı yüksek risk altında olabilirsiniz, eğer:

• Anneniz ya da kız kardeşiniz bu prob­lemi yaşamışsa  aile içinde görül­mektedir.
• Daha önceki hamileliğinizden sonra PPD yaşamışsanız  yeniden aynı prob­lemi yaşama riskiniz vardır.
• Bu hamilelik için kısırlık tedavisi gör­düyseniz hormon değişimleri daha ciddi boyutta olabilir.
• Hamilelikten önce aşırı PMS yaşadıysanız hormonsal dengesizlikler do­ğumdan sonra artabilir.
• Kişisel olarak depresyon geçmişiniz varsa.
• Yakın zamanlarda yaşamınızda önemli değişiklikler olduysa bunun sonucu olarak hormonsal bir düşüş yaşayabi­lirsiniz.

– Bebek Sonrası Depresyonun Üste­sinden Gelme. Bebek sonrası depresyo­nun üstesinden gelmek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri iyi bir destek sisteminizin olmasıdır. Aile üye­lerinizden ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Annenizden veya eşinizin anne­sinden bir süre sizinle birlikte kalmaları­nı isteyin.

Eşinizden, işinden bir süre için izin almasını isteyin ya da her gün gelip yardımcı olacak birini işe alın.
Semptomları hafifletmek için yapabi­leceğiniz başka şeyler de var. Aşağıdakilerden herhangi birini ya da hepsini de­neyebilirsiniz.

• Bebeğiniz uyurken dinlenin.
• Aynı durumda olan başka anneleri bu­lun; duygularınızı ve deneyimlerinizi paylaşmak size yardımcı olur.
• Mükemmel olmaya çalışmayın.
• Kendinizi şımartın.
• Her gün ılımlı biçimde egzersiz yapın.
• İyi beslenin ve bol sıvı alın.
• Her gün dışarı çıkın.

Eğer yukarıdaki adımlar sizde olumlu sonuçlar vermezse geçici olarak antidepresan kullanma konusunda doktorunuza danışın. Doğum sonrası depresyon yaşa­yan kadınların hemen hemen % 85’i 1 yıla kadar ilaç tedavisi görür.

– PPDS’nin Daha Ciddi Türlerinin Üs­tesinden Gelmek. Bebek depresyonunun göreceli olarak hafif semptomlarının ya­nında doğum sonrası gerginlik sendromu iki şekilde belli olabilir. Bazı kadınlar haf­talar veya aylarca süren akut depresyon yaşarlar; uyuyamazlar ya da yemek yiye­mezler, kendilerini değersiz ve yalnız his­sederler, mutsuzdurlar ve sık sık ağlarlar. Bazı kadınlar ise, son derece heyecanlı, huzursuz ve telaşlı olurlar. Kalp hızları ar­tar. Bazı şanssız kadınlar ise aynı dönemde her iki semptom grubunu birden yaşarlar.

Eğer bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın. Bü­yük olasılıkla sizinle ofisinde görüşecek ve bir ilaç tedavisi verecektir. Bunu kendiniz ve aileniz için mutlaka uygulayın.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Doğumdan Sonra Kanama