Çocuk Bakımı İle İlgili Kararlar

25 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Daha doğmasına 10 hafta olan bir be­bek için çocuk bakımı konusunda bir başlık koymanın tuhaf olduğunu düşü­nebilirsiniz ama eğer çalışmayı düşünü­yorsanız bunu şimdiden düşünmeye baş­lamak önemlidir. Kaliteli bakım çok ta­lep edilmekte ama az bulunmaktadır! Uzmanlar, ihtiyacınız olmadan en az 6 ay önce çocuğun bakımı konusunda araştırma yapmaya başlamanızı tavsiye ederler. Bazı kadınlar için ikinci trimesterın sonunda başlanabilir!

Eğer hoşunuza giden bir yer bulursa­nız, en yakın zamanda kayıt yaptırın; bir yedek liste olabilir. Sonradan daha uy­gun bîr yer bulursanız her zaman fikrini­zi değiştirebilirsiniz.

Bebeğiniz için hangi çocuk bakım tü­rünün en iyisi olduğuna karar vermek zor bir görev olabilir. Siz ve eşiniz bebe­ğiniz için istediğiniz bakım türünü se­çerken birçok karar almalısınız. Bunu yapmanın en iyi yolu, başlamadan önce seçeneklerinizi bilmektir.

Aileniz için hangi bakım yerinin en iyisi olduğuna karar vermeden önce ihti­yaçlarınızı ve çocuğunuzun ihtiyaçlarını kontrol etmelisiniz.

Çocuk bakımı için seçenekleriniz aşağıdakileri içerir:

• Sizin evinizde aile üyelerinden biri veya akraba olmayan biri tarafından
• Bakıcının evinde bakım
• Bir çocuk bakımı merkezi

Evde Bakım

Bir akraba ya da akraba olmayan biri tarafından gerçekleştirile­cek evde bakım yöntemini seçebilirsi­niz. Biri çocuğunuza bakmak için evini­ze geldiğinde sizin için oldukça kolaylık sağlar. Sabah çıkmadan önce bebeği ha­zırlamak zorunda kalmazsınız ve hiçbir zaman kötü havada bebeğinizi dışarı çı­karmak zorunda değilsinizdir. Ayrıca be­beğinizi sabahları bırakmak ve akşamla­rı almak zorunda olmazsanız zaman ka­zanmış olursunuz.

Bakıcı bir akraba olmadığı zaman, bi­rini evinizde çalışması İçin tutmak çok pahalı olabilir. Ayrıca, tanımadığınız bi­rini evinize gelmesi ve çocuğunuza bak­ması için kiralamış olursunuz. Bu du­rumda referanslarla ilgili soruları sorar­ken ve onları incelerken çok dikkatli ol­malısınız.

Bakıcının Evinde Bakım

Çocuğunu­zu başkasının evine götürmeye karar ve­rebilirsiniz. Eve benzeyen bir ortam ço­cuğun daha rahat hissetmesini sağlaya­bilir. Ancak, bakıcı evleri her zaman de­netim altında değildir, o yüzden her bir yeri dikkatle incelemelisiniz.

Çocuk Bakım Merkezleri

Çocuk ba­kım merkezi, birçok çocuğun daha geniş bir yerde bakıldığı bir ortamdır. Merkez­lerin imkânları ve sağladıkları aktiviteler, her bir çocukla ilgilenme oranı, grup sayıları ve çocuk bakım felsefeleri bü­yük ölçüde değişir.

Bazı çocuk bakım merkezleri bebekle­ri kabul etmez. Bebeklerin özel ihtiyaçları vardır; seçtiğiniz yerin bu ihtiyaçları karşıladığından emin olun.

Çocuk Bakımının Maliyeti

Bebeği­niz için bakım sağlamak size çok mas­raf çıkarabilir. Sıradışı olan bir durum­dan bahsetmiyoruz. Evinizde normal bir bakımdan, başkasının evinde veya günlük bakım merkezindeki bakımdan söz ediyoruz.

Önceden hazırlıklı olun; çocuk bakım masrafları ülkenin birçok yerinde olduk­ça yüksek olabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.