Bebeğinizin Vajinal Yoldan Doğması

27 June 2009 tarihinde tarafından eklendi.

Neyse ki kadınla­rın çoğu sezaryen ameliyatı olmak zorun­da kalmaz vajinal yolla doğum yaparlar.

Doğum sürecinin üç belirli aşaması vardır. İlk aşamasında rahminiz yeterli bir yoğunluk, süre ve sıklıkla rahim ağzı incelmesine ve genişlemesine neden ola­cak şekilde kasılır. İlk aşama rahim ağzı tamamen genişlediğinde (genellikle 10 cm) ve bebeğin başının geçmesine yete­cek kadar açıldığında sona erer.

İkinci aşama rahim ağzının tamamen 10 cm genişlediğinde başlar. Rahim ağzı tam açıldığında ıkınma başlar. Ikınma, 1-2 saat (ilk veya ikinci bebekse) ila bir­kaç dakika (deneyimli bir annede) ara­sında olabilir. Bu aşama bebeğin doğu­muyla sona erer.

Üçüncü aşama bebeğin doğumundan sonra başlar. Cenini çevreleyen plasen­tanın ve zarların gelmesiyle son bulur. Bebeğin ve plasentanın doğumu ve epizyotomi (eğer yapıldıysa) tedavisi genel­likle 20 ila 30 dakika sürer.

Doğumun ardından siz ve bebeğiniz muayene edilirsiniz. Bu süre içinde, bebe­ğinizi sonunda görebilir ve kucağınıza alabilirsiniz; hatta bebeği emzirebilirsiniz.

Hastanede veya bir doğum merkezin­de doğum yapmanıza bağlı olarak do­ğum sürecini geçirdiğiniz odada doğum yapabilirsiniz ya da yakındaki bir do­ğum odasına götürebilirsiniz. Doğum­dan sonra kısa bir süre için iyileşme oda­sına gidersiniz daha sonra eve gitmeye hazır olana dek bir hastane odasında ka­lırsınız.

Büyük bir olasılıkla, komplikasyonlarınız yoksa, doğumdan sonra hastanede 24 ila 28 saat kalırsınız. Herhangi bir komplikasyonunuz varsa siz ve doktoru­nuz sizin için en iyisinin ne olduğuna karar verecektir.

~ Doğduktan Sonra Bebeğinize Ne Olur?

Bebeğiniz doğduğunda, doktorlar gö­bek kordonuna düğüm atar ve keserler ve bebeğin ağzı ve boğazı temizlenir. Daha sonra bebek genellikle ilk değer lendirme ve muayene için bir hemşire ya da pediatra verilir. Apgar skorları 1 ve 5 dakikalık aralıklar­la kaydedilir. Bebeğe bir kimlik bantı ta­kılır, böylece bebek odasında karışıklık olmaz.

Doğumdan hemen sonra bebeği sıcak tutmak önemlidir. Bunu yapmak için, hemşire bebeği kurular ve sıcak battani­yelerle sarar. Bu bebek kucağınızda da olsa ya da bir hemşire veya doktor tara­fından muayene ediliyor olsa da yapılır.

Doğum süreciniz zor geçtiyse bebeğin daha detaylı muayene edilmesi gerekir. Bebeğin rahatı ve sağlığı en önemli şey­lerdir. Bebeğinizi kucağınıza alacak ve emzireceksiniz ama eğer bebeğiniz ne­fes problemleri yaşıyorsa ve özel dikka­te ihtiyacı varsa, örneğin monitörler, bu noktada hemen değerlendirme en uygun prosedürdür.

Bebeğiniz bir hemşire ve eşiniz ya da doğum sürecindeki yardımcınız ile be­bek odasına götürülür. Bebek odasında, bebeğin kilosu ve boyu ölçülür ve ayak izi (birçok yerde) alınır. Enfeksiyonu ön­lemek için gözlerine damla damlatılır. Bebeğin kan pıhtılaşması faktörüne yar­dımcı olması fçin bir K vitamini iğnesi yapılır. Bebeğiniz, talep ederseniz hepatit aşısı olabilir. Daha sonra bebek 30 da­kika ila 2 saat arasında ısıtılmış bir beşi­ğe koyulur. Bu süre bebeğin durumuna göre değişir.

Herhangi bir problem ya da durum or­taya çıkarsa pediatrınıza hemen haber verilir. Aksi takdirde doğum bittikten ya­kın bir süre sonra kendisine haber verilir ve 24 saat için bebeğe fiziksel bir mu­ayene yapılır.

Bebeğinizin Apgar Skoru: Bir be­bek doğduktan sonra doğumun ardın­dan 1. dakikada ve 5. dakikada muayene edilir ve değerlendirilir. Değerlen­dirme sistemi Apgar skoru olarak isim­lendirilir. Bu puanlama sistemi yenidoğan bebeğin genel sağlığını değerlen­dirme yöntemidir.

Genelde, puan ne kadar yüksek olursa bebeğin durumu da o kadar iyi olur. Be­beğin beş bölgesine puan verilir. Her bir bölge 0,1 veya 2 olarak puanlandırılır; 2 her bir bölge için en yüksek skordur. En tüksek toplam skor 10’dur. Puan verilen bölgeler aşağıda belirtilmektedir.

Bebeğin Kalp Hızı: Kalp hızı yoksa 0 puanı verilir. Eğer yavaşsa, dakikada (bpm) 100 atıştan yavaşsa 1 puan verilir. Eğer dakikada 100 atıştan fazlaysa 2 pu­an verilir.

Bebeğin Solunum Çabası: Solunum çabası bebeğin nefes alma gayretini gös­terir. Bebek nefes almıyorsa puan 0 olur. Nefes yavaş ve düzensizse puan l’dir. Bebek ağlıyorsa ve iyi nefes alıyorsa pu­an 2’dir.

Bebeğin Kas Gücü: Kas gücü bebeğin hareketini değerlendirir. Eğer kollar ve bacaklar gevşek ve güçsüzse puan 0, eğer biraz hareket gözleniyorsa ve kollar ve bacaklar biraz kıvrılmışsa puan 1, eğer bebek aktif ve hareketliyse puan 2’dir.

Bebeğin Refleks Duyarlılığı: Refleks duyarlılığı eğer bebek uyarıcıya tepki vermiyorsa, örneğin sırtını veya kolları­nı ovmaya, puan O’dır. Eğer bebek uya­rıldığında az bir hareket veya yüzünü buruşturma varsa puan l’dir. Çok hare­ketli tepkiler veren bir bebeğe 2 puan verilir.

Bebeğin Rengi: Bebeğin rengi, eğer mavi ya da solgunsa 0 puan verilir. Vü­cudu pembe ve kolları ve bacakları maviyse 1 puan verilir. Tamamen pembe renkli bir bebeğe ise 2 puan verilir.

Mükemmel skor olan 10 nadir görülür. Birçok bebek normal, sağlıklı bir do­ğumda 7,8 veya 9 puan alır. Düşük 1, da­kika Apgar skoru olan bir bebeğin yeni­den canlandırılması gerekebilir. Bunun anlamı, bir pediatr ya da hemşirenin, be­beği nefes alması ve iyileşmesi için uyarmasının gerektiğidir. Çoğu vakada, 5. dakikadaki Apgar skoru, bebek daha aktif olduğu için ve rahmin dışındaki or­tama daha çok alıştığı için 1. dakika pu­anlarından yüksek olur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İkinci Kez Anne Olmak İstiyorum Ama…